Welkom op onze website!
Thuis / Nieuws

Om de richting van het werk in het volgende kwartaal verder te verduidelijken, hield ons bedrijf een mobilisatievergadering voor alle werknemers op juli 16.


In combination with the company's thinking and the current status of the entire kitchenware industry, general manager Li Xiangjun pointed out that in terms of quality, the factory should strictly control product quality, from raw materials to product storage to synchronize with the brother factory, and establish a good product image of Yufanfang; At the same time, on the basis of strict quality control, improve the work efficiency of the entire assembly line, and firmly agree with the delivery date agreed with the customer; in terms of service, give full play to the location advantages of the factory to achieve detailed, comprehensive and timely service; In terms of cost, it advocates the cost awareness of all employees, reasonable layout, scientific organization and management, and maximizes the benefits.
Ten slotte heeft president Li drie hoop voor het ondernemersteam: ten eerste moet het werk zich richten op de algemene situatie, de ondernemersgeest van Yufanfanfanfanfanfang bevorderen die het aandurft ontberingen en toewijding te doorstaan en samen te werken om moeilijkheden te overwinnen; ten tweede, deze kostbare ondernemerskans grijpen,in voortdurend leren terwijl het versterken van uw zakelijke vaardigheden, zodat u kunt beschikken over professionele vaardigheden en managementvaardigheden, en de transformatie en verbetering van mensen realiseren.Tot slot, als lid van Yufanfanfanfanfanfanfanfang, terwijl ze hun eigen gedragscode versterken, moeten ze elkaar verenigen en elkaar helpen.


This mobilization meeting not only stimulated the entrepreneurial passion of all employees, but also laid a good foundation for the follow-up work.